Ortopedija

Preciznost i pouzdanost

Traumatologija

Kvalitet i vestina

Radno vreme
Svakog četvrtka 16:00 – 21:00
Aranyklinika 6720 Szeged,
Arany János ulica 14.

Dobrodošli!

Dr. med. habil. Csonka Ákos Ph.D.

Rođen sam 1981. godine u Senti. Diplomu sam 2006. godine „cum laude” ocenom dobio na Medicinskom fakultetu Szent-Györgyi Albert u Segedinu smer Opšte medicine. Od kada sam završio fakulte radim na Traumatološkoj klinici Univerziteta u Segedinu, trenutno kao univerzitetski predavač.

2012. godine sam dao stručni ispit iz ortopedije-traumatologije, a iste godine sam primljen u Doktorsku školu Interdisciplinarnih nauka smera opšte medicine Univerziteta u Segedinu. 2016. godine sam doktorirao. U 2022. godine sam položio najviši postdoktorski akademski ispit, Dr. habil.

Govorim engleski, srpskohrvatski i nemački jezik, posedujem međunarodno priznate sertifikate o poznavanju sva tri jezika. Pored nege bolesnika i istraživanja više od 10 godina učestvujem u gradualnom teorijskom i praktičnom obrazovanju klinike na mađarskom i engleskom jeziku.

Učestvovao sam na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, na kojima sam prezentovao svoje rezultate. Između 2016. i 2017. godines am u dva navrata učio hirurgiju ramena i kičmenog stuba na Schön klinici u Minhenu. 2018. i 2021 godine sam dobio stipendiju te sam proveo mesec dana na Traumatološkoj klinici u Regensburgu, prilikom čega sam učestvovao u hirurškim zahvatima traumatoloških i degenerativnih koštanih deformiteta. Iste ove godine sam uspešno završio ortopedski američko-austrijski Open Medical seminal u Salzburgu.

Prilikom nege bolesnika se bavim postavljanjem diferencijalne dijagnostike i hirurškim zbrinjavanjem ortopedskih, traumatoloških i urgentnih pokretnih i nepokretnih bolesnika.

2013. i 2014. godine su me u dva navrata označili u okviru Astellas nagrade lekarom godine.

Član sam Lekarske komore Mađarske, Mađarskog traumatološkog društva, Mađarskog ortopedskog društva, i AO Foundation-a.

Oblast moje struke zahvata pregled i lečenje oboljenja lokomotornog sistema i zglobova. Moja glavna delatnost je usmerena ka pregledu, konzervativnom tretmanu i hirurškom zbrinjavanju bolova, istrošenosti, povreda, upala i drugih tegoba u predelu ramena, kukova, kolena i nogu.
USLUGE I CENE

Pogledajte naše usluge i cenovnik!
 • Specijalistički pregled 21.000 Ft
 • Specijalistički pregled + sa injekcijom 28.500 Ft
 • Specijalistički pregled za strance 24.000 Ft
 • Injekcija hijaluronske kiseline/kom. 27.500 Ft
 • Injekcija (1 kom.) 9.000 Ft + specijalistički pregled
 • Injekcija (2 kom.) 13.000 Ft + specijalistički pregled
 • Injekcija za strance (1 kom.) 11.000 Ft + specijalistički pregled
 • Injekcija za strance (2 kom.) 15.500 Ft + specijalistički pregled
 • Kontrolni pregled (u roku od 3 meseca) 18.000 Ft
 • Kontrolni pregled (preko 3 meseca) 21.000 Ft
 • Kontrolni pregled za strance (u roku od 3 meseca) 21.000 Ft
 • Kontrolni pregled za strance (preko 3 meseca) 24.000 Ft
 • Injekcija hijaluronske kiseline/kom. (single shot) 90.000 Ft
 • Injekcija hijaluronske kiseline/kom. (single shot comb.) 95.000 Ft
 • PRP terapija 137.500 Ft
 • Pisanje recepta bez specijalističkih pregleda 5.500 Ft
 • Pacijent sa novim simptomima 21.000 Ft
 • Previjanje rane 7.500 Ft
 • Previjanje rane za strance 10.000 Ft
 • Vanredni pregled 27.500 Ft
 • Skidanje konaca 9.000 Ft
 • Skidanje konaca za strance 11.000 Ft


Radno vreme
Svakog četvrtka 16:00 – 21:00
Aranyklinika 6720 Szeged,
Arany János ulica 14.